onsdag 1 oktober 2014

Lärgrupp engelska - ett gott exempel

 
Fick ett mail från en av lärgrupperna efter deras första träff. Det är några lärare i åk 4-9 på Sätoftaskolan som arbetar med engelska.
Klart jag vill, det är ju precis så det funkar, vi funderar tillsammans och så delar vi med oss av våra tankar och så utvecklas vi tillsammans.
 
 
Lärgrupp engelska Sätoftaskolan 16/9 2014

Närvarande:
Anders Andersson, Annica Larsson och Jessica Ashworth (4-6)
Elisabeth (Bettan) Lexander, Caroline Olofsson och Charlotta (Lotta) Lindberg (7-9)

 Denna första gång pratade vi om vad vi vill ha ut av våra träffar. En fråga som kom upp var: Hur jobbar vi nu? Vi behöver berätta om hur vi undervisar och på så sätt inspireras och få feedback av varandra. I ett senare skede kanske vi kan auskultera hos varandra eller planera tillsammans, genomföra och utvärdera tillsammans – lite som learning study.
En frågeställning vi känner att vi verkligen behöver jobba med är: Hur utmanar vi alla elever på deras nivå samtidigt i samma klassrum? Vi har elever på mellanstadiet som jobbar med högstadieengelska och elever på högstadiet som jobbar med gymnasieengelska. Kan vi samarbeta mera runt dessa elever? Även utöka samarbetet uppåt med komvux?

En annan viktig frågeställning är: Bedömer vi våra elever likadant utifrån kunskapskraven? Vad är skillnaden mellan ett E och ett C t.ex. Vi kan jobba med elevmaterial och bedöma tillsammans. Fyller vi i de skriftliga omdömena i infomentor på samma sätt?

Finns det vinster med att organisera engelskan annorlunda schemamässigt? T.ex. att ha alla engelsktimmar parallellt i en årskurs på högstadiet. Det skulle innebära att vi är tre lärare på en tre-parallellig årskurs. Då skulle man kunna gruppera eleverna olika beroende på arbetsområde och vad de behöver träna på. Nu menar vi inte att nivågruppera eleverna eller att göra permanenta grupper utan vi menar att ha ett dynamiskt tänk. De som behöver träna på att prata kan göra det i ett klassrum medan de som behöver träna på att skriva gör det i ett annat… inom samma ämnesområde. Spännande, spännande, spännande… Jag tänker vidare att vi då hade blivit tre bedömande lärare för alla elever även om en lärare måste ha huvudansvaret för bedömning och betygsättning. Omöjligt, eller?
Kan vi få input utifrån? Jag (Lotta) berättade om Anders Lind från Simrishamn som arbetar med nyheter på nätet på engelska i sin undervisning. Sidorna han använder är: newsinlevels cnn.com/studentnews och tweentribune.com. Han arbetar inte med traditionella läxor eller böcker och har höjt nivån för förra årets niondeklassare på sin skola. Hans arbetssätt gör det lättare att individanpassa undervisningen men ändå prata om samma ämnesområde i hela klassen samtidigt. Anders kommer hit till vår grupp tisdagen den 7 oktober för att berätta om sin undervisning. Spännande, spännande, spännande…

Hur hittar vi bra material till undervisningen? Vi känner alla att vi ofta saknar bra material för t.ex. hörövningar. Nyhetssidorna nämnda ovan är en stor källa att ösa ur men kan vi tillsammans hitta fler bra källor? Kan vi utnyttja biblioteket mer?

Hur får vi eleverna till att vilja prata mer engelska på ett naturligt sätt? Anders berättade om en idé att ha en vecka när man bara pratar engelska. Bettan berättade om en idé hon och jag fick presenterad för oss på Fågelskolan i Lund på en workshop om språkprojekt i Nellip (Network of European Language Labelled Initiatives and Projects). Idéen går ut på att ha språkcafé en gång i veckan. Eleverna får, samtidigt som de kan fika, diskussionsfrågor i grupper. Fågelskolan genomför det i åldersblandade grupper med 3-4 personer i varje diskussionsgrupp. Något vi kan genomföra eller inspireras av?
Sammanfattningsvis kan vi säga att vi hittade många spännande infallsvinklar för våra träffar. Vi börjar med att inspireras av Anders Lind den 7 oktober!
 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.