torsdag 9 oktober 2014

Lärgrupp Tjörnarps skola

Tjörnarps skola är en liten skola och nu samlas alla i skolan i en kollegial lärgrupp för att gemensamt stärka sina pedagogiska planeringar, öka kommunikationen och gemensamt hitta formerna för dokumentation.
  • Hur dokumenterar vi våra arbetsområden, framför allt i NO och SO. Vad fungerar/fungerar inte? Hur kan vi förändra/förbättra?
  • Hur och vad dokumenterar vi? Hur används detta vid överlämningar? Viktigt eftersom klasstrukturen kan ändras för varje läsår.
  • Matriser? Kunskapspärmar? Nya språket lyfter?
  • Hur utformar vi våra pedagogiska planeringar idag? Vad är bra/mindre bra? Finns den röda tråden? Hur dokumenterar vi de pedagogiska planeringarna? Kan man göra det på något annat (enklare, mindre tidsödande) sätt?
  • Är eleverna delaktiga i de pedagogiska planeringarna?
  • Hur startar vi upp ett tema/arbetsområde? Kan vi göra annorlunda för att fånga elevernas nyfikenhet och intresse?
Vi hjälps åt att samla ihop vår kunskap och våra erfarenheter - det går snabbare och lättare då!
Frågor? Kontakta anne.gravallius@hoor.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.