måndag 3 december 2012

Synligt lärande lucka 3

Lucka 3
Jag hoppas att gårdagens lucka har orsakat några tankar och helst diskussioner om vilka faktorer som är viktigast för elevernas resultat. Här kommer "facit":

Påverkansfaktor
FACIT
Hög effekt
Medel-
effekt
Låg effekt
Gissa effekt-storlek!
Nivågruppering/ differentierade spår
 
 
x
0.12
Grupperingar inom klassen
 
 
x
0.18
Återkoppling
x
 
 
0.75
Ge konkreta exempel
 
x
 
0.57
Lärarens förväntningar
 
x
 
0.43
Användande av simuleringar och spel
 
x
 
0.33
Minskning av klasstorleken
 
 
x
0.21
Kamratpåverkan
 
x
 
0.53
Kvarsittning
(gå om en årskurs)
 
 
x
-0.13
Självskattning av betyg/ Elevens förväntningar
x
 
 
1.44
Ömsesidig undervisning
x
 
 
0.74
Formativ bedömning
x
 
 
0.90
Snabbare studiegång (tex hoppa över en årskurs)
x
 
 
0.68
Användandet av begreppskartor
x
 
 
0.60
Lärarens trovärdighet i elevens ögon
x
 
 
0.90
Samarbetsinriktat i förhållande till individuellt lärande
 
x
 
0.59
Individualiserad undervisning
 
 
x
0.22
Hemmiljö
 
x
 
0.52
Kön (manliga/kvinnliga studieprestationer)
 
 
x
0.12
Lärarens ämneskunskaper
 
 
x
0.09
Relationen lärare-elev
x
 
 
0.72
Strukturerad undervisning
 
x
 
0.59
Anpassa undervisningen till elevens inlärningsstil
 
 
x
0.17

Men, som Hattie säger: It´s not about the numbers. Det han vill åstadkomma med alla effektstorlekar och rank är en diskussion bland oss professionella i skolan.
När får du diskutera vad som är viktigt att utveckla i din undervisning och riktningen på skolutvecklingen i din skola?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.