tisdag 18 december 2012

Synligt lärande lucka 18

Lucka 18
Skolledare - spänn öronen!
När Hattie var i Stockholm och föreläste frågade han om hur många av deltagarna som var skolledare, rektorer eller förvaltningschefer, det var väldigt många, säkert en tredjedel av alla 750 som var där räckte upp handen.

Han frågade om de trodde att just de hade stor betydelse för elevernas resultat. Det kan man ju tro, men faktiskt finns det ingen automatisk positiv inverkan (rang 73 effektstorlek 0.39)...men som vanligt finns det chans att påverka positivt. Vad kan då en rektor eller förvaltningschef, eller politiker göra för att skolan och elevernas resultat ska hålla toppklass?

Hattie ger ett boktips, han nämner en bok som har påverkat honom mycket, How to change 5000 schools (Levin 2008). Den handlar om hur man genom att förbättra de dagliga metoderna för undervisning och lärande i skolan och hålla alla ansvariga för att lyckas. Ett förändrat görande kräver ett förändrat tänkande. Skolledare är ytterst ansvariga för att genomföra kulturförändringar i skolorna. Naturligtvis har Levin punkter med viktiga metoder för bättre resultat  (nio till antalet):
 • höga förväntningar på alla elever
 • stark personlig anknytning mellan elever och vuxna
 • större engagemang och motivation hos eleverna
 • en innehållsrik och engagerande formell och informell läroplan
 • effektiva undervisningsmetoder i alla klassrum varje dag
 • effektiv användning av data och återkoppling från elever och personal för att förbättra inlärningen
 • tidigt stöd med minimala avbrott för elever med särskilda behov
 • stärka positiva relationer med föräldrar, och
 • effektivt samarbete med samhället utanför skolvärlden
Vi måste samarbeta inom skolan för att bygga upp lag som arbetar tillsammans med att lösa svårigheter i lärandet, som kollektivt diskuterar och utvärderar elevernas inlärning och regelbundet samarbetar med planering och utvärdering av lektioner, lärandemål och kriterier för måluppfyllelse. (Synligt lärande, Hattie 2012, s. 201)

Michael Fullan (2011) talar om att välja rätt drivkrafter, sådana som arbetar på att förändra kulturen, så att eleverna uppnår bättre resultat.

I Synligt lärande beskrivs två olika typer av skolledare, vilken är du eller vilken har du?

Transformativa skolledare inspirerar lärarna till nya nivåer av energi och engagemang, hon eller han utvecklar skolans förmåga att arbeta tillsammans  för att övervinna utmaningar, nå ambitiösa mål. De ser sedan till att lärare har tid att genomföra sin undervisning. Lärarstödjare.

Instruktiva skolledare ägnar sig åt kvaliteten hos all skolpersonal och deras påverkan på elevernas inlärning, de ser till att ingenting stör studierna. De har höga förväntningar på hur lärarna tar hand om sina elever, gör klassrumsbesök och tolkar bevis på kvalitet i lärandet på skolan. Undervisningsnära.

Gissa vilket av dessa ledarskap som har effektstorleken 0.11 och vilket som har 0.42!
Transformativa skolledare har effektstorleken 0.11 och instruktiva skolledare 0.42

På en konferens för matematikutvecklare berättade rektor Kristina Edeland om hur hon arbetar med att leda den pedagogiska verksamheten på sin skola i Härryda kommun (powerpoint med intressanta frågor att ställa sig). Hon var ett gott exempel på en instruktiv skolledare, hon sökte efter tecken på kvalitet och uppmuntrade detta.

En viktig uppgift för skolledare är att bygga upp lärandet hos de vuxna i skolan. Vi måste veta vilka kunskaper och färdigheter eleverna, och vi själva behöver, vi måste fördjupa våra professionella kunskaper och utveckla våra färdigheter. Vi måste engagera eleverna i nya inlärningserfarenheter och utvärdera hur det vi gör påverkar eleverna.

Know thy impact, skrev Hattie, och det gäller såklart både lärare, rektorer och förvaltningsledning.
Både lärare och skolledare bör ha förhållningssättet att:
 • deras främsta uppgift är att utvärdera effekten av sin undervisning på elevernas inlärning och studieresultat. Det är på elevernas resultat man ser om undervisningen fungerat!
 • de är förändringsagenter och att det är deras agerande som påverkar framgångar såväl som misslyckanden i elevernas inlärning.
 • det är viktigare att tala om inlärning än om undervisning
  Jag har nästan nått en punkt där jag tappar intresset för att diskutera undervisning - inte för att det inte är viktigt, utan för att det ofta hindrar viktiga diskussioner om inlärning. Var är debatten om hur vi lär oss, bevisen på elevernas många olika sätt att lära och hur man kan lära på andra sätt?
 • bedömning är återkoppling på sin påverkan.
  Vem undervisade du på ett bra sätt och vem mindre bra?
  Vad undervisade du på ett bra sätt och vad var mindre bra?
  Var finns luckorna? Var finns styrkorna? Vad har uppnåtts/ännu inte uppnåtts?
 • det är viktigare att föra dialoger än monologer
 • det inte räcker "att göra sitt bästa", och att de gillar utmaningar
  Lärares roll är inte att bryta ner utmaningar i hanterbara bitar, utan att bestämma sig för hur han eller hon ska engagera eleverna i utmaningen att lära.
 • det är deras uppgift att skapa positiva relationer i klassrum och personalrum.
 • det är viktigt att tala "lärandets språk", förklara för föräldrar hur annorlunda dagens skola är
  (Synligt lärande, Hattie 2012, s. 207-219)

Vi lärare behöver:
 • rektorer och förvaltningsledning som har höga förväntningar på alla oss lärare, sedan har vi höga förväntningar på alla elever, och detta leder till goda resultat
 • en rimlig arbetsbelastning, tid att hinna planera undervisning och tolka de nya styrdokumenten såväl som att hålla konstruktiva utvecklingssamtal
 • fortbildning för att själva "levla" i vårt lärande och få inspiration i våra ämnen
 • vettiga lokaler, möbler, läromedel, massoravgrejer (pennor, papper, provrör, vattenfärg, sågar och böcker...), datorer och nätverk, program...
 • utmaningar och resurser att inkludera alla elever, att erbjuda en generös och varierad undervisning som alla elever kan använda i sin inlärning
 • tid med varandra för erfarenhetsutbyte och gemensam planering, utvärdering och sambedömning
 • arenor för samtal om lärande


Några av våra rektorer i Höör, engagerade i att lösa matteproblem för stunden...

Jag som skriver är Christel Jansson, arbetar som specialpedagog på en av kommunens högstadieskolor, har också olika uppdrag inom skol- och matematikutveckling. Koordinator för inkluderingsprojekt, mycket intresserad av lärande och bedömning.

Om du som läser detta har en tanke eller fråga skulle jag bli glad för en kommentar här på bloggen eller ett mail till christel.jansson@hoor.se
Det finns ännu några tomma luckor, vilka ämnen skulle du vilja se där?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.