fredag 21 december 2012

Synligt lärande lucka 21

Lucka 21
Relationen lärare - elev
Kommer du ihåg Maria och Anna-Karin , lärarna i lucka 1? Redan där handlade det om relationen mellan lärare och elev, detta är en stark framgångsfaktor (rank 12 effektstorlek 0.72).
En viktig del av lektionen är lärarens förmåga att bjuda in eleverna till klassen och till lärandet. Hattie har hittat en forskare (Purkey 1992) som delat in lektioner i fyra "mönster":
  • Lektioner som är avsiktligt icke-inbjudande, där elever känner sig odugliga, värdelösa och läraren fokuserade på elevernas tillkortakommanden.
  • Lektioner som var oavsiktligt icke-inbjudande. Eleverna här beskriver det som att läraren menar väl men att det var fokus på riktlinjer och rutiner, etiketter, eleverna var inte särskilt aktiva och de upplevde läraren som nedlåtande och omedveten om elevernas känslor.
  • Lektioner som var oavsiktligt inbjudande. Dessa lärare upplevdes som engegerande, lektionen var sympatisk men syften med lektionen var inte så tydligt (transparent).
  • Lektioner som var avsiktligt inbjudande. Läraren inbjöd uttryckligen eleverna att delta i genomförandet av lektionen, syftet var tydligt och läraren klargjorde framgångskriterier för eleverna.
Läraren var optimistisk om att alla elever skulle lyckas och behandlade elevernas misstag med ansträngningar och framsteg med respekt. (Synligt lärande, Hattie 2012, s. 187)

Visst låter detta som matteläraren Maria, som trodde att killarna kunde lära sig ekvationer, fast det var skitsvårt? Som förklarade tills de förstod, som ansträngde sig för att de skulle lyckas?

Hattie hänvisar till forskning om elevcentrerad undervisning, där beskrivs hur lärare kan närma sig sina elever och visa omsorg.
Den elevcentrerade läraren arbetar passionerat för att varje elev ska engagera sig i och lyckas med det som undervisningen avser och är medveten om varje elevs framsteg från början till slutet av undervisningen mot lärandemålen.
En elevcentrerad lärare har fyra viktiga egenskaper:
  • värme
  • förtroende
  • empati
  • förmågan att skapa positiva relationer
Hur mäter man detta och hur utvecklar man egenskaperna? Kan alla utveckla dessa egenskaper?

Här är det väldigt enkelt, det är eleverna som avgör... Deras berättelser och reaktioner talar om hur utvecklad läraren är i dessa egenskaper.
Värme bevisas av att eleven upplever acceptans, tillgivenhet, ovillkorlig respekt och positiv aktning för eleverna. Alla eller de flesta lärare anser sig nog ha denna egenskap, men den smärtsamma frågan är om de kan visa det på ett sätt som eleverna märker, eller om det stannar vid att de tänker det.
Förtroende, ligger nära höga förväntningar. Förtroende betyder att eleverna ser att läraren tror på dem - särskilt när de har det besvärligt.
Empati. Kan läraren sätta sig in i elevens situation och se inlärningen ur hans eller hennes perspektiv? Först då kan läraren avgöra vilken som är den rätta återkopplingen som hjälper eleven bäst framåt.
Positiva relationer. Synligt lärande tar upp att ett enkelt sätt att få eleverna att tappa intresset för lärande är att ha en dålig relation till läraren. Kärnan i positiva relationer är att eleven ser värmen, känner uppskattningen och lärarens höga förväntningar och vet att läraren förstår honom eller henne. (s. 189)

Kan man utveckla sin förmåga att skapa positiva reaktioner?

Det finns olika "duktiga" skolledare och lärare. Många anser att i våra yrken är personligheten en viktig del i detta. Detta stämmer säkert, men ett budskap i Synligt lärande är att vi alla kan bli bättre! Oavsett vilken personlighet du har kan du arbeta med att bli tydligare, presentera framgångskriterier, träna på att höja dina förväntningar på alla elever och våga bli överraskad ibland. Du kan bli mer medveten i din utvärdering och bedömarkompetens, du kan ta hjälp av kollegor och diskutera och komma fram till gemensamma kriterier, tillsammans planera och utvärdera lektioner. Oavsett personlighet kan du försöka se saker från olika synvinklar, om du upplever att du saknar fantasi, kan du hitta kollegor som du kan samarbeta med. Är du en modig typ kan du (börja) läsa av dina elevers återkoppling till dig som lärare, när är de engagerade? När förstår de? När lär de sig? När lär de sig inte? Vad är din påverkan i detta? Vad kan du ändra på att förbättra deras lärande? Ta reda på din "impact"!

Det är inget ensamvarg-arbete att vara lärare eller skolledare, vi behöver varandra för att klara av vårt tuffa, livsviktiga, utmanande, roliga, jobbiga, tröttande och spännande uppdrag!

Jag som skriver är Christel Jansson, arbetar som specialpedagog på en av kommunens högstadieskolor, har också olika uppdrag inom skol- och matematikutveckling. Koordinator för inkluderingsprojekt, mycket intresserad av lärande och bedömning.

Om du som läser detta har en tanke eller fråga skulle jag bli glad för en kommentar här på bloggen eller ett mail till christel.jansson@hoor.se
Det finns ännu några tomma luckor, vilka ämnen skulle du vilja se där?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.