söndag 9 december 2012

Synligt lärande lucka 9

Lucka 9
Synligt lärande - börja lektionen
Lärare pratar och pratar och pratar... hitta balansen mellan att prata, lyssna och arbeta.
Studier har visat att lärare i genomsnitt talar mellan 70 och 80% av lektionstiden. Ju äldre eleverna blir och ju mindre klasserna är desto mer pratar lärarna! Det "klassiska" är att lärare ställer en fråga, eleven svarar och läraren utvärderar. Ofta handlar lärarens fråga om fakta som eleven ska hitta i minnet och flera forskare kommer fram till att detta begränsar lärande eftersom det motverkar att elever pratar med varandra om sin inlärning. Mindre än 5% av lektionstiden ägnas åt gruppdiskussioner eller samtal mellan lärare och elever som handlar om utbyte av tankar.


...många elever lär sig att spela med, vilket innebär att de är fysiskt närvarande, passivt engagerade, men mentalt frånvarande. (Synligt lärande, Hattie 2012 s. 103)

Lärare älskar att tala - att förtydliga, sammanfatta, reflektera, dela med sig av sina personliga erfarenheter, förklara, rätta, upprepa, berömma. Ungefär 5-10% av lärares tal leder till mer konversation eller dialog som engagerar eleven. Hattie tar upp att lärare borde lyssna mer än vi talar och att det måste finnas en balans mellan att lärare talar, lyssnar och arbetar, och en liknande balans mellan att eleverna talar, lyssnar och arbetar.

Det finns ett gammalt skämt om att skolan är en plats dit elever går för att se lärare arbetar, och i många klassrum arbetar läraren för mycket och eleven för lite. Christian Lundahl och Dylan Wiliam är skolforskare från Sverige respektive England som sysslar mycket med formativ undervisning och bedömning för lärande. De beskriver många tankvärda situationer och metoder att använda i klassrum för att engagera elevernas lärande bättre. De menar att elever uppmuntras att prata genom att lärare frågar och lyssnar.

I en utmärkt bok som heter Mathematics inside the black box tar den ena författaren, Dylan Wiliam upp att läraren genom att lyssna mer kan lära mer om vad elever kan och hur bra de kan det. Genom att läraren lyssnar på eleverna så inser de att läraren faktiskt är intresserad av vad de tycker och följdaktligen uppmuntras de att prata mer. En annan effekt av att prata mindre är att läraren ges mer tid att tänka över på vilket sätt han eller hon ska agera.

En metod kallas "no hands" och den innebär att eleverna inte räcker upp handen för att svara på frågor. Här är det avgörande att läraren fördelar ordet i klassrummet och ser till att alla får komma till tals. Det finns en iphoneapp där du kan göra klasslistor och i slumpordning dra elevernas namn, så att alla får svara på frågor, några lärare har glasspinnar med barnens namn på och på så sätt blir det naturligt att alla ska komma till tals.
 
När eleverna räcker upp handen är det för att ställa en fråga eller vidareutveckla något. Några skolor i Höör har provat denna metod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.