tisdag 11 december 2012

Synligt lärande lucka 11

Lucka 11
Sätt inga etiketter på elever


En person jag gärna lyssnar på eller läser är Jonas Helgesson, har ni inte stött på honom eller någon av hans böcker kan jag varmt rekommendera detta. Jonas föreläser, ståuppar och har skrivit tre böcker, två om sitt liv (Grabben i kuvösen bredvid, Ett CP-bra liv) och en med underbara citat, Etiketter ska man sätta på julklappar - inte på människor. När Jonas föddes fick han navelsträngen runt halsen, den 40 minuter långa syrebristen gjorde att han fick en CP-skada. Jonas själv presenterar sig som "inte bara CP-skadad" och han har en viktig poäng i att inte presentera sig med "det som han inte kan".

När elever får diagnoser finns det en risk att vi ser det som etiketter, något som talar om vad  eleverna inte kan göra eller klara.


I Synligt lärande finns det naturligtvis en faktor "Inte sätta etiketter på elever" (rank 25 effektstorlek 0.61) och den handlar inte om att man inte ska utreda barns eller vuxnas svårigheter och ställa diagnoser. Det som undersökts är hur detta påverkar det som händer i klassrummet och elevernas resultat.

Elever utreds hos specialister, på SKED, BUP, hos skolpsykologer, talpedagoger, av skolans specialpedagoger, på sjukhus och hos logopeder. Syftet kan vara att "ringa in svårigheter", försäkra sig om resurser och stöd, hitta orsaker, förklara, för att kunna ge stöd, för att medicinera eller andra skäl.
Skolan får återkoppling, men vad händer sedan?
Hattie berättade om detta i Stockholm, och hade ett bra exempel. Du går till doktorn för du mår dåligt. Du får veta att du har halsfluss, att du har svullen hals och svårt att svälja. Sedan händer inget mer...
Om man får en diagnos måste den leda till att något förändras. Skolan måste kompensera eller ge rätt stöd, då kan en diagnos ha positiv effekt, men om det bara leder till att vi sänker förväntningarna och får förklaringar till "varför eleven inte kan..." så är det inte värt någonting!

Varje gång en förälder eller kollega säger att eleven har x eller y så är detta startpunkten för undervisning, inte ett hinder eller skäl till att inte undervisa. (Synligt lärande, Hattie 2012, s. 112)

Om livet är till för de perfekta då är det ute med oss allihop (Jonas Helgesson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.