onsdag 12 december 2012

Synligt lärande lucka 12

Lucka 12
Lärare som talar med...(inte hästar utan)lärare
Ett av de starkaste budskapen i Synligt lärande är kraften i att lärare lär sig av och talar med varandra om planering, lärandemål, kriterier för måluppfyllelse, vad som är värdefullt lärande, progression, vad det innebär att "vara bra"på ett ämne.

Prova idag att försöka få till stånd ett samtal med en kollega kring:
"Vad innebär det att vara bra på engelska /matte /historia /idrott /valfritt ämne?"

Vi lärare utformar vår undervisning utifrån hur vi själva har uppfattat ämnena. Bara genom att man har samma uppfattning om vad det innebär att "vara bra" på något kan man få en diskussion om hur man ska arbeta och mäta resultat.

Att ha samma uppfattning om progression är den viktigaste framgångsfaktorn i alla skolor. (Synligt lärande, Hattie, s. 89)

Hattie sa i Stockholm att det var en smula märkligt att det i vår bransch "var OK att göra hur som helst", att alla har någon form av bevis för att det de gör fungerar. Han provocerade lite genom att påstå att en puls är allt du behöver för att utvecklas. Att det är nästan helt omöjligt att inte generera viss utveckling... kommer du ihåg effektstorleksmätaren? Faktorer med effektstorlekar mellan 0 och 0.20 är vad man kan förvänta sig att elever utvecklar även utan undervisning, det är den sk inbyggda utvecklingspotentialen.

Visst är vi bara intresserade av det som har stor positiv effekt på elevernas lärande och resultat?
Hattie kallar de tio-tjugo översta faktorerna för "MUST-HAVE-THEM"-faktorer. Tur att det är några veckor kvar till jul, det finns mycket mer att fylla luckorna med!

Topp 10
Självskattning av betyg/ elevens förväntningar  1.44
Piagets program  1.28
3  Respons på intervention  1.07
4  Lärarens trovärdighet   0.90
5  Formativ bedömning  0.90
6  Videoanalys av undervisning  0.88
7  Klassrumsdiskussion  0.82
8  Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd 0.77
9  Lärarens tydlighet  0.75
10  Återkoppling  0.75

KEEP THE GOOD WORK UP!1 kommentar:

  1. Hej. hur tolkar du 3:an, respons på intervention?
    Mvh

    SvaraRadera

Välkommen att lämna din kommentar.