tisdag 4 december 2012

Synligt lärande lucka 4

Lucka 4
Det där med förväntningar...
I takt med att julen närmar sig ökar förväntningarna...
...barnens förväntningar kring julklappar och skojigheter på jullovet.
...stressade föräldrars förväntningar kring att räcka till, att julen ska bli en tid av avslappning och gemenskap.
...julhandelns förväntan på vår köpkraft.

Synligt lärande har förväntningar som ett huvudtema.
Viktigast av allt är att eleven har höga förväntningar på sig själv, det är faktor ett tillsammans med deras förmåga att skatta sin egen nivå på resultat/betyg (rank 1 effektstorlek 1.44). Studierna i Visible learning visade att elever totalt sett har en rimligt korrekt uppfattning av sin prestationsnivå i förhållande till målen. Hattie utmanar med en fråga kring om det är nödvändigt med så många prov när eleverna redan själva vet vad de kan i förhållande till målen.
Hur fångar vi upp elevernas kunskaper om sin måluppfyllelse?
Det finns dock en risk att elevers förväntningar på sina egna resultat blir en "ribba" som hindrar högre resulta, elevens egna förväntningar blir då ett hinder att nå ännu högre menar Hattie. Vår uppgift som lärare är att "mess it up", flytta upp och hjälpa eleverna öka sina förväntningar på sig själva. Då måste vi först få syn på elevernas förväntningar.

Hattie hittade i studierna två grupper av elever som inte hade lika bra koll på sina resultat: andraspråkselever och så kallade lågpresterande elever, de visade en lägre självinsikt och självskattning. Det finns en stor risk att de undervärderar sig och lär in en hjälplöshet som kan vara mycket svår att bryta.
En av mina närmaste kollegor brukar när vi diskuterar undervisning med jämna mellanrum utbrista att vi måste lära eleverna hoppa utan ribba. Naturligtvis syftar hon på vår käre Stefan Holm som kanske aldrig hade nått de höjder han gjorde om han begränsat sig till vissa höjder. Genom att hoppa utan ribba sätter man inga gränser för sin förmåga!

Att lärare har höga förväntningar på sina elever är en framgångsfaktor enligt Hattie (rank 58 effektstorlek 0.44) Frågan "Har lärare förväntningar?" finns inte, bättre är " Har lärare höga (men realistiska) förväntningar på alla sina elever?" eller "Har lärare höga förväntningar baserat på vad eleverna vet och kan göra?"
Forskningen har försökt ta reda på om förväntningar har olika effekt på olika grupper av elever men man har kommit fram till att det istället är så att lärare som har höga förväntningar har det på alla sina elever, och detsamma med lärare som har låga förväntningar. En spännande detalj från Rubie-Davies forskning (2007) handlar om några lärare som en månad in på terminen med sina nya elever fick göra en gissning om var de skulle befinna sig vid årets slut i matte, läsning och idrott. När eleverna testades i slutet av året visade det sig att lärarnas förväntningar stämde väl. Eleverna uppfyllde lärarnas alla förväntningar (några gissade på förbättring, några på försämring, några satte slumpvis gissningar).
Lärares förhållningssätt är oerhört viktigt! Lärare måste sluta leta efter tecken som bekräftar deras tidigare förväntningar och istället leta efter tecken som förvånar dem och hitta vägar som höjer allas prestationer. Nivågrupperingar låser in elever och deras förväntningar på sig själva (och lärarnas också för den delen). Välkomna istället mångfald och ta ansvar för alla dina elever. Hattie tipsar oss om ett mantra: Var beredd på att bli överraskad! Vi måste göra våra förväntningar utmanande, adekvata och kontrollerbara så att alla elever uppnår det som bedöms vara värdefullt.
Elever själva vet att de behandlas olika i klassrummet (Weinstein 2002, Reaching higher), att lärare har olika förväntningar på dem och favoriserar några elever.
Handen på hjärtat, har du höga förväntningar på alla dina elever, och hur visar du det?

Slutligen är det viktigaste föräldrar kan göra för sina barns resultat att ha höga förväntningar. Faktorn föräldraengagemang (rank 45 effektstorlek 0.51) innebär just detta, att föräldrars höga förväntningar påverkar mer än hur de kollar läxor och begränsar TV-tittande. Berätta det för föräldrarna...det är viktig information. En del föräldrar känner sig otillräckliga, de har fastnat i den liggande stolen, de kan inte förklara matten, de förstår inte SO-uppgiften, men alla kan peppa sina barn, tro på dem och stötta dem i att de klarar mer än de tror...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.