torsdag 13 december 2012

Synligt lärande lucka 13

Lucka 13
Lucia - en elev i behov av särskilt stöd? - iallafall med ett liv kantat av svårigheter

Enligt legenden och traditionen var Lucia en ung flicka från Syrakusa på Sicilien. Hon föddes i en rik familj och växte upp med sin mamma, redan som liten avlade hon kyskhetslöfte, utan att berätta det för någon.
I "lämplig" ålder förlovades hon bort av sin mor. Mamman blev allvarligt sjuk och Lucias tro gjorde henne frisk igen. När mamman förstod detta löste hon Lucia från förlovningen. Fästmannen  blev uppretad över detta och angav henne till ståthållaren som förföljde de kristna. Flickan greps, torterades, man hällde kokande olja över henne, hon dömdes att bli prostituerad men på väg till glädjehuset frös vagnen fast i marken, och de körde ett svärd genom halsen på henne.  Legenden sa att hon före sin död rev ut sina ögon och skickade till fästmannen hon inte ville ha. Hon dog martyrdöden år 304 e. Kr. Att hon idag firas med sång och ljus är enligt traditionen också för att detta är den mörkaste tiden. Att hon har ljusen i håret har sin förklaring i att hon då kan bära med sig extra mycket fikabröd. Visst är det härligt med Wikipedia?

Osagt vad som är sant och inte kan nog ingen tänka annat än att detta är en berättelse om en ung flicka i svårigheter, ett tufft liv.

I luckan i förrgår handlade det om att inte sätta etiketter på elever, inte använda diagnoser för att sänka förväntningar och sätta "låga ribbor", kanske till och med låta bli att undervisa vissa elever.

Nu ska vi titta på en av Synligt lärande-faktorerna på tio-i-topp-listan
Mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd
(rank 8 effektstorlek 0.77), och nu lämnar vi Lucia...

Alla som arbetar i skolan eller själv gått i skolan vet att elever är olika. Man har olika förutsättningar och behov och skolans styrdokument slår entydligt fast att detta ska vara utgångspunkten i undervisningen.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lgr11)

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lgr 11 s. 8)
Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen för utbildningen. Frågan om särskilt stöd aktualiseras när en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.  
Det finns ingen definition av begreppet ”särskilt stöd”. Det kan finnas många olika orsaker till att en elev är i behov av särskilt stöd. Många elever stöter någon gång under sin skoltid på svårigheter och behöver under kortare tid särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.
Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tilllhör. (Skollagen kap 3)
Eftersom jag i mitt arbete som specialpedagog dagligen möter både dessa elever och de lärare som ska undervisa dem är detta en av de faktorer jag med iver kastar mig över. Vilka metoder ska vi använda? Finns det någon gyllene nyckel?
Jag letar förgäves, fast ändå inte. Varenda faktor handlar om dessa elever. De är ju en del av mångfalden i skolan, de är en av alla elever. Eleverna i behov av särskilt stöd är i behov av samma saker som alla andra: tydliga mål, tydlig strukturerad undervisning, återkoppling, höga förväntningar, många olika sätt att arbeta och visa sina kunskaper på. Det finns en syn på inkluderande undervisning inbyggd i Synligt lärande. Det enda som tas upp under denna faktor är att mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd ger mycket goda resultat på studieprestationerna. Särskilt kombinationer av så kallad direkt undervisning (det jag tror Björklund håller ut i att kalla katederundervisning) och träning av studiestrategier i kombination med flexibla och interaktiva grupper. Låter inte så svårt, men är en av våra stora utmaningar i skolan.
 
I vår kommun arbetar vi med ett treårigt projekt kring inkludering. Hur ska vi få alla lärare engagerade, trygga och ivriga att erbjuda en inkluderande undervisning?
Om du skulle rangordna din egen undervisning från 1 till 10, hur inkluderande är den?
Vilka elever/behov är det lätt att inkludera?
Vilken kunskap behöver vi för att inkludera flera/alla?
 
Hoppas ni får en fin Lucia-dag med elever och föräldrar, många pepparkakor och en smula lugn och ro efter betygssättningen idag. Det var bara i den gammelsvenska traditionen man var tvungen att vara klar med alla julförberedelserna idag, nuförtiden kan man köpa färdigt den 23:e...


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.