fredag 30 november 2012

Synligt lärande lucka 1

Efter veckans livliga debatt i medier och skolor om icke-konfessionella skolavslutningar i kyrkan, kan jag nu erbjuda en adventskalender för lärare - fri från psalmer, bön och välsignelser. Men med en stark övertygelse att vi tillsammans kan utveckla skolan till att bli en kraftfull arena för lärande och utveckling för alla elever och lärare.
Lucka 1
Det är du som har störst betydelse.
Jag tänker vara en aning oortodox och börja med att redan i lucka ett avslöja hemligheten, vem mördaren är så att säga...
I hela stora bautastudien Visible learning (Synligt lärande) var det aldrig ens spännande. Direkt avgjordes att de faktorer som lärare kan påverka var de överlägset mest avgörande för hur elevernas resultat ska bli. Läraren är den viktigaste faktorn för elevernas lärande, har du hört som ett mantra sedan studien började spridas i skolvärlden. Men det räcker inte med att skaffa sig en lärarutbildning och få en (dåligt betald) lärartjänst på en skola nånstans, leva lycklig eller olycklig och automatiskt påverka elevers resultat. Alla lärare har inte positiv effekt påstår Hattie. Eftersom lärare är så viktiga har vi också en stor makt att sänka elevernas resultat. Det finns saker som läraren måste göra för att vara en positiv faktor.
Hattie tar i sin nya bok Synligt lärande för lärare upp att en del faktorer som lärare gör har stor effekt, en del ingen alls.
En del lärare som gör vissa saker gör skillnad.
Nu är detta inte frågan om någon klappjakt på bra eller dåliga lärare utan om hur vi uppfattar vårt uppdrag. Vi har i Sverige en skollag och läroplaner som tydligt slår fast vårt uppdrag som lärare.

Hattie har tillsammans med andra forskare hittat fem dimensioner av framstående lärare eller "expertlärare":
1. De kan identifiera de viktigaste sätten att presentera ämnet de undervisar i.
Senare i luckorna kommer du kanske att tycka att detta krockar med rankingen av lärares ämneskunskaper, som jag kan avslöja är relativt låg. Det man här menar är att det inte handlar om "mängden" kunskap utan om hur lärare ser på ytlig och djupare förståelse av ämnena.Vi måste bli uppmärksamma på hur vi ska undervisa och hur vi ska kunna se tecken på att eleverna har lärt sig ämnet. Expertlärare har inte "mer" ämneskunskaper än andra, men de organiserar och använder "stoffet" annorlunda. De kan koppla samman elevernas förkunskaper med det nya på ett bättre sätt och de gör lektionerna unika genom att förändra, kombinera och lägga till utifrån vad de ser att eleverna behöver. Dessa lärare läser av sina klassrum och förser sina elever med en stor uppsättning strategier som eleverna kan använda när de ska lösa ett visst problem. De är mer lyhörda för elevernas fel och fångar situationer i klassrummet och bygger lärandet på dem. Något som också är typiskt för dessa lärare är att de är passionerat övertygade att deras elever kan lära sig det som krävs i ämnet och kunskapskraven.
2. De är skickliga på att skapa ett optimalt klassrumsklimat för lärande.
I ett optimalt klassrum känner eleverna att det är OK att göra misstag, de är en viktig del av lärandet. relationerna måste vara trygga både mellan elever och mellan lärare och elever. Lärande är huvudsysslesättningen i skolan, eller den borde iallafall vara det. Att sätta det "på kartan" är att ha kommit långt. Att lära sig saker är ett hårt arbete och inlärningsprocessen är sällan linjär.
Är ditt klassrum ett där eleverna känner sig trygga och vågar fråga och visa att de gör fel?
Är det lärande som är den huvudsakliga verksamheten? Vad annat är det som händer?

3. De följer upp lärandet och ger återkoppling. Mer om detta i en kommande lucka...
4. De tror att alla lärare kan nå kriterierna för måluppfyllelse.Mer om detta i en kommande lucka...
5. De påverkar elevernas resultat både på ytan och på djupet.Mer om detta i en kommande lucka...

För några veckor sedan var jag på en konferens för matteutvecklare och rektorer, där fanns ett pass där en rektor berättade hur hon intervjuat ett par elever om deras skolgång och utveckling i ämnet matematik. De fick beskriva genom att rita ett linjediagram med åk 1 längst till vänster och 9 till höger och illustrera sina "ups and downs" med linjen. Killarna gick i åk 8 och en av dem beskrev att det gått rätt bra i början, det var lätt med plus och sånt, sedan blev det lite svårare med gånger och delat med. I åk 6 dyker linjen ner långt under nollan, han beskrev att de då fått Anna-Karin som lärare, och då förstod han ingenting. Lyckligtvis åkte linjen upp igen i åk 8, nu har han fått Maria som lärare, och linjen är på väg att gå utanför pappret uppåt. Rektorn frågar vad det är som gör Maria till en sådan bra lärare och killen förklarar att hon anstränger sig mycket för att han ska förstå. Han hade aldrig trott att han skulle lära sig ekvationer, för det är ju skitsvårt, men nu kan han det, för Maria har förklarat det bra.

Wilson och Corbett (2007) har också intervjuat elever som beskriver vilket slags lärare de vill ha i sitt klassrum:
  • En lärare som stannar kvar för att hjälpa dem bli klara med uppgiften.
  • En lärare som kan hålla ordning utan att förlora fokus på lektionen.
  • En lärare som anstränger sig, gör lite extra, för att hjälpa.
  • En lärare som förklarar saker tills det "tänds ett ljus" hos alla i klassen.
  • En lärare som visar på många olika vägar att lära sig, olika lärstrategier.
  • En lärare som förstår elevernas situation och tar hänsyn till dem.
En ganska bra beskrivning av en lärare som bryr sig...
Är du Anna-Karin eller Maria när eleverna ritar sin linje?
Är det stora eller små saker som gör skillnaden?
I mitt exemplar av Hatties senaste bok har jag hans autograf, bredvid sitt namn har han skrivit "Lär känna din påverkan", säkert skrev han detsamma i alla böcker, för det är ett viktigt budskap som vi lärare kan behöva bli påminda om. Vi har betydelse, vilken betydelse har vi och vad gör vi för att vara en positivt verkande faktor?


En annan passionerad lärare beskrev vid sitt besök i Höör förra året sitt uppdrag så här:Jag är lärare. Jag älskar mina elever och jag älskar mitt yrke.
I den ordningen. Skolan och jobbet handlar från början till slut om eleverna, och om att hjälpa varenda barn att få ordentliga möjligheter i livet.
Att vara med när elevernas självkänsla och självförtroende stärks och se deras framtidsplaner ta nya fantastiska riktningar, den förmånen är en av de stora drivkrafterna i mitt yrkesliv.

En viktig person är någon man lyssnar på och vill tillmötesgå. En lärare måste göra sig till en viktig person i elevernas liv. Det handlar om att bygga relationer, avdramatisera ämnet och strössla med beröm.   

Stavros Louca


 
Hoppas du får en fin första advent!
Christel
 
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.