fredag 14 december 2012

Synligt lärande lucka 14

Lucka 14
Tre visa...viktiga frågor

Hade Hattie haft ett mellannamn på Facebook hade det lätt varit John ”Feedback” Hattie. Han har tillsammans med sin forskarkollega Helen Timperley, också hon från universitetet i Auckland, Nya Zeeland, helt snöat in på fenomenet återkoppling, de har sammanfattat sina viktigaste resultat i rapporten ”The power ofFeedback” och jag tror inte någon av dem kan tala i 15 minuter utan att på något sätt knyta an till detta. Bådas forskning har kommit fram till den starka kraft som finns i återkoppling och de beskriver den ingående på ett sätt som ständigt utmanar mitt sätt att tänka och arbeta med återkoppling.

Återkoppling är ett av de vanligaste inslagen i framgångsrik undervisning och framgångsrikt lärande, skriver Hattie, men han beskriver också hur det finns något gåtfullt i återkopplingen, dess effekter är kraftfulla men också bland de mest varierande, beroende på vilken form av återkoppling som används.
Återkoppling handlar om att minska luckan mellan ”var eleven är” och var hon eller han ”ska vara” – luckan mellan tidigare eller nuvarande prestationer och kriterierna för måluppfyllelse. Effektiv återkoppling kräver att vi lärare har en god förståelse av var eleverna befinner sig och vart de ska. Ju tydligare vi kan visa detta för eleverna, desto mer kan eleverna själva hjälpa till att förflytta sig från den punkt där de befinner sig nu och till den punkt där de nått framgång och kan njuta frukterna av återkopplingen.

Faktorn återkoppling är på tio-i-topp-listan i Synligt lärande (rank 10 effektstorlek 0.79). rent matematiskt betyder det att effekten av återkoppling är dubbelt så stor som alla andra effekter av skolgång.

Återkoppling fungerar på fyra nivåer och handlar om tre frågor


Nivåer
Viktiga frågor
Tre återkopplingsfrågor
1
Uppgift
Hur väl har uppgiften utförts, är den rätt eller fel?
Vart är jag på väg?
Vilka är mina mål?
2
Process
Vilka strategier behövs för att genomföra uppgiften, finns det alternativa strategier som kan användas?
Hur ska jag komma dit?
Vilka framsteg görs mot målet?
3
Självreglering (metakokognitivt)
Vilken kunskap och förståelse måste du ha för att veta vad du gör?
Egenkontroll styr processer och uppgifter.
Vad är nästa steg?
4
Personligt
Personlig utvärdering och påverkan på lärandet.
-

 Jag tänker fokusera på de tre frågorna i dagens lucka , imorgon tar vi de fyra nivåerna och i övermorgon ska du läsa luckan om du vill få praktiska tips kring hur du kan använda återkoppling i ditt arbete som lärare eller skolledare på ett sätt som du kanske aldrig ens drömt om.
Julberättelsen talar om tre vise män som kommer med presenter till det nyfödda Jesusbarnet, trots att det inte står någonstans hur många de vise männen var, bara att de var österländska stjärntydare och att de hade med sig guld, myrra och ja...vad hade de mer med sig till bebisen?
Precis som dessa gåvor, och kanske de vise männen var tre så är det tre frågor som är centrala vid formativ återkoppling:
Vart är jag på väg? Denna fråga handlar om målet. Läraren måste känna till och förmedla målen för lektionen till eleverna, och då även lärandemålens och framgångskriteriernas betydelse. Om man frågar elever vad som är målet med lektioner kan de svara ”göra uppgifterna” eller ”göra saker på ett bra sätt”, det kan vara tecken på att eleverna inte ser slutmålet och att lärare stressar med ”fakta” och ”att hinna med hela läroplanen”. Hattie kallar denna fråga Feed up.
Om det inte finns någon utmaning i lärandemålen har inte återkoppling någon större betydelse. Om det eleverna jobbar med är för lätt söker eller tar de inte till sig någon återkoppling. Frågan handlar om målet, tydlighet, utmaning och engagemang.
Den andra frågan Hur ska jag komma dit? står i relation till start- eller målpunkten. Här är det viktigt att klargöra och dela lärandemål och kriterier för måluppfyllelse, att få igång effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och inlämningsuppgifter och att erbjuda återkoppling som hjälper eleverna att komma framåt och se sig själva som ägare av sitt eget lärande och vara varandras resurser i inlärningen. Hjälp eleverna att ställa in GPSen rätt! Hattie kallar denna fråga Feed back.
Tredje frågan Vad är nästa steg? handlar om att ge återkoppling som hjälper eleven välja nya utmaningar, bli mer säker, att lära sig nya strategier och processer att lösa uppgifter med. Denna återkoppling bör peka på djupare förståelse och att eleven funderar på vad han förstått och inte.  Hattie kallar denna fråga Feed forward.
 
På sikt ska eleverna lära sig att ställa sig själv dessa återkopplingsfrågor.
När vi tänker kring återkoppling på lärande är det viktigt att vi visar på vad eleverna ska lära sig, inte bara vad de ska göra.
Återkoppling måste alltid vara kopplad till målen med studierna, inte till vad andra elever kan. Det är årtionden sedan vi lämnade det relativa betygssystemet, och det finns en anledning till det.
Försök ge återkoppling snabbt. Det är viktigt att lämna tillbaka uppgifter inom kort, inte vänta flera veckor, inte ens dagar. Och tänk på att inte betygssätta enskilda uppgifter, då kan eleven betrakta saken som klar innan lärandet inom den kursen är färdigt.2 kommentarer:

  1. Vill bara tacka dig för din adventskalender! Den bästa läsning jag haft på länge!

    SvaraRadera
  2. Hej Michael!
    Tack själv, roligt att du hittat hit! /Christel

    SvaraRadera

Välkommen att lämna din kommentar.