tisdag 23 september 2014

Ettan - jobbigt och tråkigt?

En avhandling om hur barnen uppfattar skillnaden mellan förskoleklass och årskurs 1 har nyligen presenterats på Skolporten. Det är läraren Lina Lago som skrivit om ämnet och hon har verkligen fångat barnens egna uppfattningar och röster:

Vilka är de viktigaste resultaten? - Att man gör en tydlig markering mellan förskoleklass och årskurs ett. Barnen pratade ofta om de stora olikheterna, exempelvis kunde de säga att ” i ettan kommer vi få böcker”, fast man även hade det i förskoleklass. De kunde också säga att de ”inte var förberedda för ettan så därför behöver de gå i förskoleklass”, något barn uttryckte det som ett plattformsspel, att de ska ”klara denna bana för att fixa nästa”. 

Läs och diskutera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.