onsdag 10 september 2014

Att missa målet...

...är en del av titeln i den artikel vi idag och imorgon också ska utveckla lite här på bloggen. Den tar upp de sex förslag de politiska partierna tänker har störst effekt och vad de ledande skolforskarna tänker om dem. Dagens forskare, Santiago Rincón-Gallardo kanske sticker ut hakan mest av alla, när han säger att inte ens ett av de 28 förslagen (hela listan) förbättrar skolornas arbete. Du kan ta ett av dem eller kombinera flera av dem och ändå är det troligt att du misslyckas säger han. Vem är mannen som tillsammans med Michael Fullan arbetar med att reformera hela skolsystemet i USA, Uruguay, Peru och Mexico? Santiago kommer från Mexico, han är kanske mest känd för att ha arbetat med att radikalt förvandla konventionell klassrumsundervisning till stora lärgemenskaper (Learning Communitys) där elever såväl som lärare genom handledning utvecklar självständigt och aktivt lärande. Relationerna är då viktiga och han har varit med och förändrat både arbetet i 9000 mexikanska skolor och styrdokumenten.På frågan om vad som är viktigast för honom svarar han att det är att man fokuserar på det kraftfulla lärandet, på alla nivåer, från klassrummet och upp i den högsta politiken.

I artikeln i Lärarnas nyheter förklarar han att det krävs att
  • politikerna skapar en väldigt tydlig vision för utbildningen med några få prioriterade mål och förslag som kan fånga lärarna
  • man är noga med att lyfta fram hur god pedagogik ser ut
  • politikerna skapar en tvåvägskommunikation mellan sig och skolans aktörer
  • politikerna skapar förutsättningar för att få fram lärare och rektorer som har talang och som kan samarbeta väl
Lyckas man inte med detta, menar Rincón-Gallardo  att man riskerar att slösa bort både resurser och energi utan att få fram några särskilt bra resultat.

Trots slängen med den stora sleven tar Rincón-Gallardo upp att några av förslagen kanske ändå inte är så dumma. Fler vuxna i skolan kan ha effekt, och han slår ett slag för långsiktighet. Ökade resurser till skolor med lägst resultat kan få goda reultat om resurserna läggs på att stödja lärarnas arbete med att analysera elevernas arbete och öka interaktionen i klassrummen. Han varnar för att friskolesystemet kan öka spänningen mellan friskolor och kommunala skolor ännu mer och att detta kan leda till växande ojämlikhet och problem i samhället.

Hur tar det här i Höör?
Våra skolpolitiker  har sedan ett antal år låtit oss fokusera på några få prioriterade mål:
  • kunskaper och förmågor
  • trygghet
  • studie- och arbetsro
  • demokrati och inflytande
  • lärande i förskolan
Tvåvägskommunikationen finns det säkert ambitioner för men vi ser gärna fler politiker ute i lärarummen och klassrummen! Sättet att lyfta fram hur god pedagogik ser ut handlar just nu bland annat om att lyfta upp de lärare som har goda resultat, som är framgångsrika och utvecklande i sin undervisning, som ser och möter alla elevers behov och arbetar enligt forskningen, vi kallar dem förstelärarna och de har nu fått roller som samtalsledare i kollegiala lärgrupper. Jag hoppas att Rincón-Gallardos tankar kan få bli utgångspunkten för några samtal under hösten, kanske i arbetsutskottet eller vid någon resultatdialog på någon skola eller förskola. 

Nu pågår det skolval i kommunens skolor, det ska bli spännande att få höra hur det gått, och vad som händer på söndag. Får man önska alla lycka till och hoppas på ett gott samarbete mellan/över partigränserna även på måndag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.