måndag 29 september 2014

BREAKING NEWS

I eftermiddag kom det en ny artikel i Kommunförbundets serie "Forskning i korthet" 2014:2
Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning
och författarna är Anders Jönsson och Andreia Balan, båda kan beskrivas som ledande inom skolforskningen runt bedömning för lärande.

http://www.kfsk.se/download/18.249dc2c0148adc97571ef510/1412004339176/Forskning+i+korthet+2014-2+slutversion.pdf

Det övergripande syftet med bedömning för lärande kan kort beskrivas som att kartlägga och synliggöra var eleverna befinner sig i sitt lärande så att undervisningen kan anpassas efter det. Syftet är lika mycket en bedömning av undervisningen och hur den kan utvecklas, som av elevens lärande och hur det kan främjas. Det handlar därmed om ett redskap för lärande för både lärare och elever. Åtskilliga forskningsstudier har visat att det rör sig om ett redskap med en stor potential. Det har samtidigt visat sig vara ett redskap som kan vara krävande att lära sig att använda på ett effektivt sätt. Det kan därmed ta sin tid innan det blir ett naturligt inslag i den vardagliga praktiken.Kunskapsöversikten utlovas ta upp vad som visar sig underlätta respektive försvåra arbetet, och av två anledningar kan jag rekommendera läsning av artikeln utan att själv ha läst den:

  1. Det Anders Jönsson och Andreia Balan inte vet eller har tänkt på kring bedömning för lärande är det nog ingen annan i Sverige heller som vet.
  2. Ämnet är så förtvivlat angeläget om vi vill få med eleverna på lärandetåget och resultat att börja peka uppåt, att vi i alla fall måste läsa och ta ställning till det som den aktuella forskningen kommer fram till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.