måndag 10 november 2014

Viktigt!!!!


Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven
  • utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga
  • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.   (Lgr11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.