tisdag 4 november 2014

Hur gör du med läxor?

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial - Läxor i praktiken, som kan användas för att fundera själv eller tillsammans med andra kring hur vi ska förhålla oss till läxor.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3340

Vi har hört från olika håll hur läxor påverkar resultaten- negativt - men som vanligt handlar allt om hur man gör.
Sedan 1500-talet har läxor förekommit i Sverige, men sedan Lpo94 finns det inte längre beskrivet i styrdokumenten hur man ska göra med läxor.
Stödmaterialet innehåller flera intressanta underlag för diskussioner:
Olika slags läxor:
  • repetitions- och övningsläxor som ger mängdträning och befäster det eleven redan lärt
  • läxor som förbereder eleverna inför något som ska göras i skolan, det kan vara att läsa ett avsnitt i en bok eller det senaste "flipped classroom" (s. 22) där läraren spelar in en film som eleverna förbereder sig genom att se och så bearbetas innehållet på lektionen
  • läxor som tar in omvärlden i skolan, till exempel att eleven intervjuar någon yrkesmänniska eller förälder
  • "komma ikapp"-läxor
  • läxor som ger läraren ett rikare bedömningsunderlag
Alla dessa slag av läxor har olika syften och de passar olika elever olika bra. Massor att läsa om detta...

En viktig sak att diskutera när det gäller läxor är likvärdigheten. Några frågor från stödmaterialet:
  • Vad vet ni om era elevers förutsättningar att göra olika sorters läxor hemma? Hur kan ni utifrån den kunskapen utveckla skolans arbete med läxor så att alla elever ges likvärdiga möjligheter?
  • Hur kan ni arbeta med läxor för att säkerställa att alla elever kan göra dem utan att få kvalificerad hjälp?
  • Hur kan läxor konstrueras så att det inte blir för stora skillnader i hur mycket tid och ansträngning de kräver av olika elever? (s. 35)
Materialet ger en bra genomlysning av läxorna, den ger argument både för att ha dem och utesluta dem, men den ger många verktyg i hur man kan göra läxor meningsfulla och ge möjligheter till lärande, om de planeras tillsammans med de övriga delarna av undervisningen och bedömningen.

Om du läser stödmaterialet och blir inspirerad att läsa mer om läxor kan jag rekommendera boken Läxfritt av Pernilla Alm. kanske läste du Pernillas krönika Läxornas to be or not to be. Igen. som cirkulerade på många bloggar och sociala medier hösten 2013. Pernilla är högstadielärare, själv mamma och i inlägget förklarar hon varför hon har fått nog. Hon har sedan skrivit boken Läxfritt, där hon fördjupar ämnet. Hon har också en blogg, du hittar den här, där hittar du också info om boken.


Vem fångar läxor mittiprick? Jo Kalle och Hobbe...

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.