onsdag 5 november 2014

Paraply med sju vägvisare som knyter ihop visioner med vardagen (ledarskap)

Veckan före höstlovet handlade det om ledarskap och lärande på bloggen och jag vill gärna knyta ihop den säcken med de sju vägvisarna som kan användas för att knyta ihop visioner och vardag.
I boken används metaforen paraply på ett roligt sätt. Spetsen på paraplyet är visionerna, handtaget är metoderna och verktygen vi använder i vardagen, pinnen däremellan är lagar, värden, regelverk, etiska riktlinjer och teori och begrepp som visar en tydlig riktning för verksamheten. Paraplyet har sju spröt som håller tyget stadigt uppe, det är de sju vägvisarna och de beskrivs ingående.
Egenutveckling - att skapa utrymme för egenutveckling är en förutsättning för bärkraftigt lärande och växande i en arbetsgemenskap. Hur riggar vi innehållet så att vardagens lärprocesser upplevs som lockande, spännande, meningsfulla och användbara? Hur gör vi så att nya kunskaper inte bara blir lite glasyr utanpå?
Utmaningar
Ömsesidighet Vi är alla beroende av varandra, här tar man upp ömsesidighet, inte minst mellan ledare och ledda.
Den svagaste länken Vi känner alla till uttrycket att en kedja aldrig är starkare än sin svagaste länk. Ledare måste både hitta och åtgärda sina svagaste länkar. Fast det är inte alltid så enkelt att avgöra vad som är starka och svaga länkar, det kan bero på sammanhanget.
Djupkulturen För att på optimal utveckling måste man känna och ta tag i de djupt liggande kulturella koderna som styr organisationen! De hänger inta alltid snyggt inramade på väggen utan det kan krävas att man letar "i väggarna" eller "nere i källaren".
Kreativ spänning, tillväxt- och utvecklingspotential, utlöser energi och spänst och tar oss vidare.
Förändring äger rum först när människor med olika perspektiv möts, och alla går därifrån lite    klokare än de var när de kom (Sigrun Mögedal)
Den sjunde och sista vägvisaren Den som berörs har rätt att höras, handlar om hur det känns när saker och ting sker över huvudet på oss. Hur ser vi medarbetaren som resurs?

Ja, det här var ett axplock ur Tiller och Helgesens bok "Ledarskap med fokus på lärande", läs gärna hela för att fördjupa dina tankar om ledarskap, ditt ledarskap eller för att få lite nya perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.