fredag 29 augusti 2014

Vi vill leda skolutveckling med kollegialt lärande...

...och vi är förstelärare i Höörs kommun. På utvecklingsbloggen presenteras under veckan alla de personer som under hösten kommer att leda lärgrupper på sina skolor eller i kommunövergripande grupper med kollegialt lärande.
Några tjejer till kommer vi här att lära känna lite mer, och få veta vad de brinner för och vad de vill utveckla.

Sofia Engbe är idrottslärare på Enebackeskolan, den stora F-6-skolan inne i samhället. Hon brinner för glädje och sundhet. Hon är ledare för eller tränar själv simning, balett, judo och så nu racercykling. En sport med mycket fart. I sitt arbete håller hon för viktigt att fånga varje barn, ge verktyg och lära dem använda sin kropp och hälsa, hitta sin träningsform. Hon tycker det är viktigt att se den röda tråden genom idrottsämnet genom hela skoltiden och hon tycker det har varit både bra och spännande med de övergripande lärgruppsträffar vi haft i kommunen under året för alla lärare i idrott och hälsa, hemkunskap, bild, musik och slöjd. Sofia ser det nu som sin utmaning att fortsätta detta arbete tillsammans med andra förstelärare och där dela med sig av sin planering, sina ideer och fortsätta utveckla sitt ämne och barnen. I sin ansökan har Sofia skrivit att hon arbetar med tydliga mål i sin undervisning och att hon brinner för en varierad undervisning så att alla barn kan få möjlighet att finna sin passion. Du får kontakt med Sofia på sofia.engbe@hoor.se


Nästa förstelärare jag vill presentera heter Liselott Sunning, hon kallas för Läselott inte utan anledning för hon älskar att läsa och brinner för att sprida detta till sina elever. Hon hänger i skolbiblioteket och arbetar med högläsning hela mellanstadiet igenom på Sätoftaskolan där hon arbetar. Hon inte bara läser högt för sina elever utan hon använder det de läser och arbetar mycket med texterna och innehållet på olika sätt. En ide Liselott har som förstelärare är att hon är fullt beredd att  krypa upp i läsfåtöljen, plöja böcker och göra handledningar som alla lärare kan använda i sitt arbete, något många efterfrågar. Liselott har arbetat på alla stadier i grundskolan och kopplar ihop sitt arbete med läsning och skrivande med de samhällsorienterade ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi. Hon är intresserad av genreskrivande arbetssätt, har fått inspiration bland annat från grannkommunen Hässleholm. Under hösten kommer Liselott att leda en lärgrupp kring svenska och läs- och skrivutveckling genom hela grundskolan.  Ta kontakt med Läselott på liselott.sunning@hoor.se


Dagens sista presentation handlar om Eva Grubbström, hon arbetar som specialpedagog på Sätoftaskolan åk 4-6 där hon tillsammans med lärarna möter elevernas skiftande behov och bygger grupper och undervisning som fungerar. Eva är väldigt intresserad av och kunnig inom alternativa lärverktyg, ipads, datorer och hon driver frågor om kommunlicenser hos bland annat Elevdata för skolorna. Hon tycker att fokus måste ligga på att eleverna lär sig läsa. Barnen och eleverna som har det jobbigt ger henne kraft att lära sig nya saker som kan komma dem till del och kompensera för svårigheter. Eva har fastnat för elever med dyslexi och hon lyfter i sin presentation att hon önskar att vi som en av de sista kommunerna i Skåne utvecklar något slags Skoldatatek där material kan finnas och visas för både lärare, föräldrar och elever. Eva har haft uppdrag som läs- och skrivutvecklare på sitt skolområde och hon ingår i dyslexinätverk och som förstelärare vill hon arbeta med läsförståelsestrategier och ta ett samlat grepp om kompensatoriska lärverktyg. Du får tag i Eva på eva.grubbstrom@hoor.se


Ser ni hur många kompetenta och utvecklingsintresserade lärare vi har i Höör? En vecka räcker inte för att presentera dem alla... Några av dem är inte kvinnor utan män...läs på måndag om nästa gäng förstelärare/lärgruppsledare som vill arbeta med kollegialt lärande och utveckla undervisningen för de lite äldre eleverna. Vi har nu passerat mellanstadiet och kommer i nästa vecka till lärarna på högstadiet åk 7-9.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.