tisdag 26 augusti 2014

Skolutveckling med förändringsagenter

Torsdagen den 14 augusti var en mycket rolig dag. De 15 nya förstelärarna, de tidigare 3 och förskolans handledare för lärgrupper (blivande pedagogista) träffade rektorerna och förskolecheferna tillsammans med skolcheferna (både de båda nuvarande vikarierande och Lisbeth Johansson som börjar 1 okt) och visade var skåpet ska stå i förskole- och skolutvecklingen de närmaste åren.
Alla hade 5-10 minuter på sig var att presentera sig och beskriva vad de brinner för, vad de gör och vad de vill vara med och utveckla. Och jag (Christel, utvecklingsstrateg) for runt med äggklocka, kamera och block för att försöka föreviga allt detta spännande. Med facit i hand så var det precis så man ska starta upp läsåret, med massor av exempel på den utmärkta undervisning vi har i kommunen och sikte på det vi ska utveckla tillsammans framöver. Torsdagens presentationer var ett gott bevis på det stora engagemang och den kompetens vi har i kommunens skolor.

Rektorer, förskolechefer och förstelärare och pedagogista har en särskild uppgift att tillsammans med utvecklingsstrateg och chefer leda utvecklingsarbetet framåt i grupperna av lärare, i arbetslagen och ämnesgrupperna och andra grupper av personal. Vi ska under hösten starta upp arbetet med månadsvisa lärgrupper av många olika slag, och det är förstelärare, pedagogista och andra samtalsledare som ska leda dessa:
  • matematiklyftgrupper åk 1-3 och 4-6
  • grupp för lärare i idrott, hemkunskap, bild, musik och slöjd (redan påbörjat)
  • specialpedagoger och speciallärare (utvecklingsresan är påbörjad)
  • demokrati och elevinflytande
  • studie- och arbetsro
  • övergångar mellan skolformer och stadier
  • språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen
  • formativ undervisning och bedömning
  • IKT
  • främja närvaro
Min tanke är att jag under några dagar här på bloggen ska presentera några av dessa viktiga personer i taget, men jag kan inte låta bli att börja med en bild på hela härligheten, får jag presentera, Höörs kommuns viktiga lärgruppsledare, förstelärare, rektorer, chefer och förskolechefer:
Bakre gänget: fsk-chef Marie Nilsson, förstelärarna Pernilla Bäckström, Sofie Engbe, fsk-chef/rektor Pia Strandell, rektor Anna Sjöbeck, förstelärarna Christine Carlsson, Jenny Fredriksson, Linda Hyll, David Trenneman, Liselott Sunning, Cecilia Mattsson Jagenheim, rektor Mats Svensson.
Mitten: förstelärare Nina Lissmark, rektor vux/vik skolchef Catharina Pålsson, bliv skolchef Lisbeth Johansson, utvecklingsstrateg Christel Jansson, förstelärarna Jessica Gayen, Eva Grubbström, Margaretha Jönsson, Pia Witte, rektorerna Karin Birger och Inger Sjögren (även fsk-chef), förstelärare Catarina Håkanson.
Främre gänget: bliv pedagogista Petra Green, förstelärarna Anne Gravallius, Magnus Gejdner; Susanne Thomasson, fsk-chef Kristina Dellholm och förstelärare Lotta Lindberg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.