fredag 22 augusti 2014

SOS i klassrummet 10

Innan vi lämnar kvalitetsgranskningsrapporten Stöd och stimulans i klassrummet från Skolinspektionen vill jag kort sammanfatta vad den har sagt oss:

 • Det finns ett tveklöst uppdrag i skolan att ge alla elever ledning, stimulans och stöd så att de utvecklas så långt som det är möjligt.
 • Det ingår i alla lärares arbete att anpassa till och möta alla elevers olika behov - och detta är en utmaning. Lärare är olika bra på detta, och det behövs ett kollegialt samarbete och såväl stöd som utmaningar från rektor att det ska utvecklas.
 • Svenska elever upplever både att de inte får tillräckligt stöd och att de inte får den stimulans de behöver för att gå vidare i sitt lärande. Båda scenarierna kan resultera i omotiverade och stökiga elever.
 • Det är viktigt att lärare har höga förväntningar på alla sina elever.
 • Det är en utmaning för många lärare att ge eleverna inflytande över undervisningens upplägg och innehåll.
 • Det är inte ett omöjligt uppdrag att möta alla elevers behov, det finns många goda exempel i granskningen.
Om du vill läsa mer om den dubbla utmaningen att vara lärare eller förskollärare kan jag rekommendera tre andra rapporter från Skolinspektionen.
Rätten till kunskap 2010:14
Framgång i undervisningen 2010:1284
Förskola, före skola - lärande och bärande 2012:7

Jag har tidigare tipsat om filmerna av Dylan Wiliam som finns på YouTube, the Classroom experiment 1 och 2.
https://www.youtube.com/results?search_query=classroom+experiment
Nu vill jag nämna dem i sammanhanget stöd och stimulans i klassrummet. Wiliam tar upp hur farligt det är att elever ställer sig eller ställs utanför lärandet i skolan. Det skapar utanförskap med livslånga konsekvenser, något vi ser på nära håll i våra skolor i dag i Sverige också. Vi känner pojkarna som vägrar läsa, eleverna som blir hemma- eller korridorssittare, de utagerande eleverna som "straffar ut sig" från alla skolor och det på en del håll ökande problemet med elever som är ständigt uppkopplade på sociala medier istället för deltagare i våra lektioner. Detta påverkar deras lärande och möjligheter långt in i framtiden. Vi måste hitta relationerna till de här eleverna, göra dem delaktiga igen, ha höga förväntningar på att de kan lära sig, stötta dem i deras arbete, ge dem professionell återkoppling, stöd och utmaningar.
We can do it!

1 kommentar:

 1. Nu finns det möjlighet att se Dylan Wiliam i tre program från UR.

  En intervju har redan sänts en gång och kommer att sändas igen onsdag 9 september kl 1500 på Kunskapskanalen. Den kan också hämtas hem här:
  http://urplay.se/Produkter/183747-Larandets-idehistoria-Dylan-Wiliam-om-larandets-vitala-verktyg.

  Sen sänds Klassrumsexperimentet (The Classroom Experiment) på SVT/Kunskapskanalen med dessa tider:
  Episod 1, Handuppräckningsförbud
  Sö 2014-08-31 16:00
  Ti 2014-09-02 15:00
  On 2014-09-03 19:20
  To 2014-09-04 10:00

  Episod 2. Betygsförbud
  Sö 2014-09-07 16:00
  Ti 2014-09-09 15:00
  On 2014-09-10 19:20
  To 2014-09-11 10:00


  Hälsningar
  Sara

  SvaraRadera

Välkommen att lämna din kommentar.