måndag 25 augusti 2014

Språkutveckling - ett uppdrag för alla lärare i alla ämnen

Tänkte dela lite inspiration om språkutvecklande arbetssätt, något jag är väldigt nyfiken på och jag vet att det är många fler som är det!
Skolverkets hemsida kan vara snårig och inte helt lättnavigerad men en pärla finns här:
Språkutvecklande arbetssätt
 
 
Här finns många "resurser" att klicka sig runt bland.
 
 
I de två första kapitlen i Lgr 11, liksom i övriga obligatoriska skolformers läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. I alla kursplaner, och kanske särskilt tydligt i kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda.

Det här utvecklingspaketet syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs.

Här finns en arbetsgång för fem träffar, med länkar och filmer att använda.
Det material man rekommenderar är
Läroplanen för din skolform, t ex Lgr11
Få syn på språket - ett kommentarmaterial från Skolverket om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen.
Greppa språket - ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråklighet (beställ bok eller ladda ner)
Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen - diskussionsunderlag
Mellan träffarna arbetar man tillsammans med sina elever och börjar titta på de texter eleverna möter i skolan, hur kan de utveckla språket, lärandet och förståelsen? Vilken förförståelse och vilka tidigare erfarenheter har eleverna som hjälper dem i sitt lärande?
Man fördjupar sig i stöttningsstrategier och provar dem med sina elever., utvärderar det man gör med sina kollegor och utvecklar sitt kollegiala lärande.


Jag har köpt in några exemplar av boken "Språk i alla ämnen" av Hanna Stehagen , att cirkulera i våra lärgrupper med denna inriktning. Hanna har en blogg med massor av nyttigt och spännande att surfa runt bland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.