söndag 8 december 2013

Goda råd - lucka 8

Idag är det söndag (inte när jag skriver, och kanske inte heller när du läser...) och jag tänker ge mig på en sammanfattning av första veckan i julkalendern om Skolverkets goda (allmänna) råd om undervisningen. Tack vare PISA och Jan Björklund har jag kanske inte hållit temat helt strikt men ändå försökt hålla mig till begrepp kring planering av undervisningen, just vad den första delen i råden handlar om.
Ska man på kortast tänkbara sätt sammanfatta kapitel 1 om planering av undervisningen blir det med följande:
  • Lärare ska planera en strukturerad undervisning som passar varje elevs behov och förutsättningar.
  • Undervisningen ska ge det stöd och den stimulans som behövs för att eleverna ska komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.
  • Lärare ska planera ett ämnesinnehåll och använda olika arbetssätt som leder till att eleverna når kunskapskrav och utvecklar de olika förmågorna som beskrivs i läroplanen.
  • Hur eleverna ska få visa sina kunskaper ska också planeras.
  • Eleverna ska ha inflytande över formen och innehållet i undervisningen.
  • Lärare ska utvärdera och använda erfarenheter för att förbättra sin undervisning.
  • Det är världsbäst om lärare har tid att gemensamt planera undervisning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.