fredag 20 december 2013

Goda råd - lucka 20

Planera, genomföra, kunskapsbedömning och betygssättning...fjärde delen av de allmänna råden har rubriken uppföljning och den handlar om att skolan för att ständigt bli bättre måste prövas, resultaten måste följas upp och utvärderas och nya metoder måste prövas och utvecklas.
Detta är något som skolans personal och elever måste göra tillsammans, i nära kontakt med hemmen och det omgivande samhället. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av rektor.

Lärare bör identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen för att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen.

Tidigare luckor i kalendern har handlat om återkoppling, feedback, särskilt från läraren till eleven men här kommer vi tillbaka till den feedback som går från eleverna till läraren. Läraren måste fånga upp signaler från eleverna om hur det står till med lärandet och kunskaperna och göra ständiga justeringar av sin undervisning så att den passar elevernas behov.

Att få syn på sin egen undervisning är kanske något av det svåraste vi kan göra, det är svårt att göra sig av med sin förförståelse, sitt eget perspektiv. Dessa frågor är högst personliga, kanske har du nytta av att ställa dem till dig själv?
 • Vad är det eleverna behöver lära sig inom det område vi ska arbeta med? Finns det saker jag kan lära mig?
 • Hur tydligt upplever eleverna de mål jag presenterar?
 • Ser de kopplingarna mellan att "göra" och att "lära"?
 • Är innehållet och de valda uppgifterna meningsfulla och tillräckligt intressanta, går eleverna igång?
 • Ligger undervisningen på rätt nivå (för varje elev)? Får de elever som behöver det stöd? Får alla lagom stora utmaningar?
 • Känner sig alla elever inkluderade, har alla möjligheter att delta?
 • Finns det tillräcklig variation i arbetssätt och arbetsformer?
 • Hur är balansen mellan genomgångar, enskilt arbete, arbete i grupp, praktiskt och teoretiskt arbete?
 • Vilket slags frågor använder du? Öppna frågor?
 • Hur använder du läromedel? IKT? Övriga media?
 • Hur är det tänkt att eleverna ska visa sina kunskaper? Finns det olika sätt?
 • Vem är mest aktiv i lektionerna? Är det jag, läraren, som är svettig på ryggen efteråt eller är det eleverna? Vem äger det mesta av talutrymmet? Vem bestämmer? Vad har eleverna inflytande kring?
 • Finns det goda relationer både mellan läraren och eleverna och mellan eleverna? Är klimatet tryggt och tillåtande?
 • Hanteras (till och med välkomnas) misstag som möjligheter att lära mera?
 • Har du höga förväntningar på alla dina elever?
 • Vilket slags återkoppling ger du eleverna? På vilket nivå (personlig, uppgift, process?)Vilken återkoppling får du tillbaka? Hur vet du att undervisningen möter elevernas behov? Hur vet du att undervisningen leder till att eleverna  utvecklar förmågorna i läroplanen och att de når kunskapskraven?
Ett bra stöd i att få syn på sin undervisning är Skolinspektionens observationsschema


Jag tror inte detta ska användas som ett stelt verktyg, något att checka av vid varje lektion, men som ett utvecklingsverktyg för lärare som vill få syn på sin undervisning och förbättra steg för steg. Kanske lära sig något om sig själv genom att försöka ta på sig elevernas glasögon...vad är det de ser?
Det krävs en modig lärare för att se sig själv genom dem och vara beredd att ändra på det som behövs - respekt för dig som tar antar utmaningen!

Idag skulle jag tro att de flesta av er tar jullov, önskar dig nu ett välbehövligt jullov, ladda batterierna med Mozartkulor, leverpastej, julmust och sill. Du är en viktig person, för dina elever och för dina kollegor!   GOD JUL!

Det kommer ytterligare några luckor i kalendern, även om min katt Eddie tycker att det är dags att vila från de allmänna råden. Gör som han tycker eller läs dem, nu eller senare om du vill. Jag kommer att knyta ihop de allmänna råden och ge en översikt samt fylla på med lite andra goda råd, lite "off record", utöver Skolverkets råd...
 
Gula katten, Alice, tycker ändå att det är lite spännande med de allmänna råden, hon vill noga läsa lite mera...
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.