fredag 30 november 2012

Synligt lärande lucka 2

Lucka 2
Alla siffror - det går runt i skallen...
Synligt lärande-materialet är fyllt av de numera välkända "barometrarna" med effektstorleken av de olika faktorerna.
Effektstorlek är ett mått på olika faktorers påverkan. Man räknar ut medelvärden och standardavvikelser och jämför experimentgrupper med kontrollgrupper.
Med utgångspunkt från alla faktorers medelvärde slår Hattie fast att faktorer som har effektstorleken över 0.40 räknas som stora och intressanta för oss som vill förbättra resultat. Faktorer mellan 0.20-0.40 räknas som måttliga, det som "vanlig undervisning" resulterar i. Faktorer mellan 0-0.20 kallar han försumbara, denna utveckling sker i stort sett "av sig själv" utan någon undervisning alls. Faktorer kan ha en negativ effektstorlek, under 0, och detta har alltså negativ effekt på resultaten.

Man kan ha många synpunkter på alla dessa beräkningar, men de bygger på ett mycket stort antal studier och elever och Hattie gav oss rådet att använda dem som underlag för diskussioner, ett slags fingervisning om var vi ska lägga vårt krut någonstans.

Det är inte siffrorna som har betydelse, utan den diskussion och det vi gör som har betydelse för eleverna.

Vilka faktorer ligger på tio-i-topplistan?

Nu ska du få gissa! ("Facit" i morgon!)

Påverkansfaktor
Hög effekt
Medel-
effekt
Låg effekt
Gissa effekt-storlek!
Nivågruppering/ differentierade spår
 
 
 
 
Grupperingar inom klassen
 
 
 
 
Återkoppling
 
 
 
 
Ge konkreta exempel
 
 
 
 
Lärarens förväntningar
 
 
 
 
Användande av simuleringar och spel
 
 
 
 
Minskning av klasstorleken
 
 
 
 
Kamratpåverkan
 
 
 
 
Kvarsittning
(gå om en årskurs)
 
 
 
 
Självskattning av betyg/ Elevens förväntningar
 
 
 
 
Ömsesidig undervisning
 
 
 
 
Formativ bedömning
 
 
 
 
Snabbare studiegång (tex hoppa över en årskurs)
 
 
 
 
Användandet av begreppskartor
 
 
 
 
Lärarens trovärdighet i elevens ögon
 
 
 
 
Samarbetsinriktat i förhållande till individuellt lärande
 
 
 
 
Individualiserad undervisning
 
 
 
 
Hemmiljö
 
 
 
 
Kön (manliga/kvinnliga studieprestationer)
 
 
 
 
Lärarens ämneskunskaper
 
 
 
 
Relationen lärare-elev
 
 
 
 
Strukturerad undervisning
 
 
 
 
Anpassa undervisningen till elevens inlärningsstil
 
 
 
 


Vilka av dessa faktorer är du mest nyfiken på och vad skulle du vilja utveckla i din undervisning/på din skola?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.