söndag 3 februari 2013

Inkluderingskvalitet på undervisningen - check!

Skolinspektionens observationsschema för undervisningens allmänna kvaliteter - det låter lite som BLÅVITT eller mellanmjölk, men när jag tittar igenom listorna ser jag möjligheter för eleverna att lyckas, ser jag inkludering!
Du ska börja läsa på sidan 4

1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö
2. Tydlighet i mål och innehåll
3. Individanpassning, stöd och utmaningar
4. Återkoppling och reflektion över lärandet


 
Detta är ett exempel på punkt 3 Individanpassning, stöd och utmaningar.
 
Hur kan man använda denna "checklista"?
  • läraren läser igenom i samband med planering av sin undervisning
  • lärare besöker varandras klassrum och "skattar" lektionen utifrån några punkter som bestämts i förväg och diskuteras i efterhand
  • ?
  •  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.