måndag 11 februari 2013

En läsande klass

Den senaste PISA-studien visar att svenska elever har problem med läsförståelse. Monica Reichenberg är en Sveriges främsta forskare i läsutveckling, hon säger att var femte elev inte når upp till den läsförmåga som gör att de kan tillgodogöra sig kunskap i andra ämnen.

En som har bestämt sig för att göra något åt detta är författaren Martin Widmark (bland annat LasseMajas detektivbyrå), tillsammans med Jenny Helldahl från Junibacken i Stockholm driver projektet

En läsande klass som kommer att dra igång under våren. Det finns en webbplats där det kommer att presenteras material och det kommer att bli en handbok i lässtrategier samt massor av material, bland annat attraktiva texter att använda på lektionerna och konkreta lektionsplaneringar. Först till åk 1-6 men även förskolan och högstadiet kommer att bli involverade. Allt material kommer att vara kostnadsfritt för varje skola och lärare.

Tanken är att läsförmågan ska ökas genom att lärarna arbetar med lässtrategier, som av forskare beskrivs som nyckeln till förbättrad läsförmåga. Lässtrategier är förenklat sett aktiva lässamtal som fördjupar läsningen, förklarar Martin.

Monica Reichenberg fyller på med vikten av att läsa högt för barn, högläsning leder till textsamtal.
Att läsa tillsammans är viktigt, då kan man diskutera, dela frågor och glädjas.

En läsande klass är en landsomfattande kampanj som ska pågå i fem år. Målet är att Sverige ska återta en topplacering när nästa PISA-studie presenteras 2018. Visst är vi på?

Källa: En artikel om projektet i Nypons katalog, läs den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.