lördag 30 november 2013

Goda råd- Årets julkalender för lärare och skolledare - lucka 1

Förra året skrev jag en julkalender om Synligt lärande, jag fick oändligt mycket positiv återkoppling på olika sätt och ni vet vad som händer när man arbetar med något och får positiv respons, då vill man fortsätta och helst komma lite längre nästa gång.

Vad blir då temat på årets julkalender, som jag tänker ska komma som ett inlägg varje dag mellan 1 och 24 december? Jag funderade på att utgå från inkludering, "dagens skolforskningsrön", olika formativa tekniker från Dylan Wiliam, eller kanske om professionell utveckling som Timperley ser på det, men gick inte riktigt igång på det...som jag gör på en annan sak.

Nämligen Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen, som kom 2011 men som jag inte tycker har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Galet tycker kanske en del, men vi får se vad vi kan hitta där, för mig är det en guldgruva, och jag tycker namnet är helt fel. Varför heter det allmänna råd när det i själva verket är goda råd om undervisning, eller faktiskt till och med om lärande, ännu finare och det som är anledningen till att de flesta av oss valt våra yrken, skolledare och lärare, pedagoger, ja och specialpedagoger. Sedan tänker jag att jag nog inte kan låta bli att komma in på de nämnda områdena också, för samma saker blir tydliga överallt, i läroplan, allmänna råd, i forskningen, i listor över framgångsfaktorer för lärande.

Vad är ett allmänt råd?
Det som styr skolans verksamhet är skollagen, grundskoleförordningen och naturligtvis läroplanen. Där finns skolans och lärares uppdrag beskrivna. I de två första delarna i Lgr11 beskrivs skolans värdegrund och uppdrag och de övergripande målen och riktlinjer för elevernas hela utbildning. I den tredje delen finns kursplanerna med kunskapskraven för grundskolans alla ämnen. För att vi ska bli lite klokare de olika delarna i uppdraget skriver Skolverket allmänna råd. De kan handla om åtgärdsprogram, kvalitetsarbete eller IUP. Men i samband med den nya läroplanen kom det ett allmänt råd om planering och genomförande av undervisningen. Good news för alla lärare! Men min upplevelse är att ganska få har läst och tagit till sig detta, kanske för att de kom mitt i en enorm ström av stödmaterial från Skolverket, ämnesfilmer, kommentarmaterial. Och vi lärare, vi läste läroplanen, funderade på om eller hur vi skulle förändra vår undervisning och försökte begripa skillnaden mellan goda och mycket goda kunskaper (det gör vi fortfarande...). Nu ska vi se om vi kan få lite hjälp eller goda råd. Något som också behövs är diskussion ute på skolorna och i arbetsrummen om hur man gör och hur man skulle vilja göra.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2698
 
 
I detta allmänna råd beskrivs att det innehåller rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. De allmänna råden syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

Okej så långt. Vi arbetar med målen i läroplan och skollag som ledstjärna, och till hjälp har vi fått dessa allmänna råd att hålla oss till och följa när vi ska planera och genomföra undervisning, arbeta med kunskapsbedömning och betygssättning, när vi ska följa upp undervisningen och när vi dokumenterar vårt arbete. Detta är nämligen rubrikerna i det allmänna rådet, och jag tänker dyka ner i de 24 mest intressanta styckena.
 
Och idag, i den första luckan väljer jag faktiskt framsidesbilden till det allmänna rådet. Ringar på vattnet som sprider sig kring en fallande droppe.
 
Om en lärare börjar förändra något i sin undervisning, så märks det på skolan, i elevgrupper, och bland kollegor. Min förhoppning är att någon dag i adventstiden ska du hitta något som dina tankar går igång på så att du vill prova att förändra något i din undervisning, något som gör det lättare eller roligare för dina elever att lära sig saker och bli medveten i sin lärandeprocess. Trevlig första advent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.