måndag 28 januari 2013

Inkludering och måluppfyllelse

I samband med vårt inkluderingsprojekt är det några namn som ofta dykt upp, inte världens ovanligaste namn precis men ändå värt att fördjupa här på bloggen. Makarna Bengt och Elisabeth Persson har forskat om något som i medierna kallats Undret i Nossebro. På Nossebroskolan i Essungaskolan gick man på kort tid från att vara näst sämst i Sverige (2007) till att bli en de tio bästa när man ser till måluppfyllelse. Detta beskrivs i boken Inkludering och måluppfyllelse. Läsvärd!
Kortfattad sammanfattning av boken på Skolverket.
 
Viktiga faktorer för utveckling                                                                         

Författarna lyfter fram flera viktiga faktorer som varit betydelsefulla:
 • Lärare och elever beskriver att de tänker på liknande sätt, de har liknande tankestil
 • Ett forskningsbaserat arbetssätt
 • Kollektiv kompetensuppbyggnad
 • Optimering av kompetenser i arbetslag (dvs. kombinationen av kompetenser är viktig)
 • Inkluderande arbete
 • Små undervisningsgrupper lades ner
 • Hög grad av dubbelbemanning vid lektioner (svenska, engelska och matematik)
 • Gemensam struktur på lektioner
 • Kollektiva samtal i klassrummet under auktoritativ ledning
 • Lektioner ställs aldrig in
 • Högt ställda förväntningar på elever
 • Elevernas inställning till skolarbetet (vikten av att lägga ner tid och att prestera väl)
 • Hög kamrattolerans mot olika tänkande och beteende
 • Heterogenitet i elevgrupp ses som en resurs
Artikel i Lärarnas tidning om Nossebro och projektet.
Kommunen själva beskriver på sin hemsida det som hänt med begreppet synvända.

Det är vi, som arbetar i skolan, som ska ta ansvar för att eleven lyckas i skolan. Det handlar inte om att det är fel på eleven utan det är undervisningssituationen och kontexten runt eleven som måste förändras. Inte eleven. Fungerar inte en åtgärd, prövar vi en ny och en ny ända tills vi hittar rätt. Vi ger aldrig upp. Vi har en tydlig handlingsplan för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Våra lärare har utvecklat sin kompetens genom att ofta vara två pedagoger i klassrummet genom att vi hjälps åt "alla elever är allas elever" och genom att
ta del av aktuell forskning.


Här kan du se olika filmer om skolutvecklingen i Nossebro.

Publicerat av Christel Jansson, koordinator för ifous inkluderingsprojekt i Höör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.