onsdag 17 oktober 2012

Boktips inkludering

Tipsar om två nya bra böcker om inkludering

Bengtoch Elisabeth Persson beskriver olika aspekter av inkludering och ett riktigt gott exempel, skolan i Essunga (Nossebro) som vände sina resultat från att ha varit bland de fem sämsta skolkommunerna 2007 till att bli den bästa 2010.
Deras ledord var "Elevens framgång - skolans ansvar" och några av framgångsfaktorerna var:
  • Politikerna gav förvaltningschefen i uppdrag att utveckla verksamheten i riktning mot ökad måluppfyllelse. Ïnga extra pengar tillsattes.
  • Målsättning: alla elever skulle vara godkända.
  • Verksamheten skulle bygga på forskning och vara inkluderande.
  • Man såg som möjligt att undervisa alla elever i de ordinarie klasserna och alla elever skulle ges stöd där.
  • Man tog bort nivågruppering, särskilda undervisningsgrupper och specialpedagogerna skulle vara ute i klassrummen med lärarna och eleverna.
Låter det inte spännande?Claes Nilholm är en annan välkänd skolforskare. I denna bok tar han upp arbetet med elever i behov av särskiltr stöd - hur man kan se dem som en pedagogisk utmaning.


/Christel J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.