torsdag 19 april 2012

Learning study - tänk variation!

I Helsingborg den 22 mars hölls den andra (av vårens tre) föreläsningar i kommunförbundets projekt En skola på vetenskaplig grund, det var Mona Holmqvist Olander som talade om Learning study med många exempel från Japan, där hon varit vid upprepade tillfällen.

Hon beskrev Learning study inte som en metod utan som lärares verktyg för att utveckla sin professionalitet i elevernas lärande. Ett sätt att fundera kring lärande och höja undervisningens kvalitet. I Japan är respekten stor för lärandet, i vår kultur råder snarare en tyckandekultur, vad har vi för bevis för att en metod är bättre än en annan? Mona tog upp att synsättet i Japan var att man visar respekt tills man vet bättre, då delar man med sig. Hon berättade om något de i Japan kallar OPEN LESSON, det är lektioner som är öppna för besökare, det kan stå lärare runt väggarna i klassrummet för att vara med på en riktigt bra lektion, observera att det inte är någon kändisdyrkan av duktiga lärare, utan lektionerna, som flera lärare har planerat och förfinat tillsammans. Lärare flyttas oftast efter tre år till en annan skola, det viktiga är inte själva läraren utan det lärare gör tillsammans och lärandet är huvudpersonen. Allas systematiska kunskap har byggt upp lektionerna.

Ett centralt fokus i Learning study är på lärandets objekt, det som är föremålet för själva lärandet. Mona berättade att lärarna på många skolor i Japan alltid går i träningskläder för att vara redo att alltid rusa fram och rikta elevernas uppmärksamhet mot lämpliga lärandeobjekt, saker som kan ge eleverna lärande om de möter bra frågor och får fokus på rätt saker. Lärares uppgift är att ringa in vad det är vi vill att eleverna ska lära sig. Då måste vi ha goda kunskaper om vad eleverna redan kan, alltför ofta har vi en förutfattad mening om vad eleverna kan, men ibland har vi ingen aning. Man kan göra förtest, prov, observationer eller på andra sätt ta reda på vad eleverna kan.

Vidare gav Mona en spännande metafor där hon jämför lärarens arbete med läkarens.
Läkaren vill åstadkomma hälsa   -   Lärare vill åstadkomma lärande
Vad krävs?
Läkare vet att olika sjukdomar kräver olika metoder   -   Lärare borde tänka på att olika lärandeobjekt kräver olika metoder. Lärandeobjekt kan ses som kunskapskrav, fenonomen och förmågor.

Learning study är alltså inte en metod, det finns många olika metoder att använda i undervisningen, men det är viktigt att veta vad jag som lärare ska använda i varje situation. Det kan betraktas som en modell för att ta fram den bästa/rätta metoden att undervisa om ett lärobjekt. Återigen möter vårt slagord "Inget slår en bra lärare" det japanska "Inget slår ett skickligt sätt att lära ut", fokus flyttat från person till procedur.

Ett annat viktigt begrepp är variationsteorin, där undervisningen ska arbeta med att variera de aspekter som gör det möjligt för eleverna att upptäcka och förstå en företeelse eller ett fenomen. Mona beskriver detta genom att visa en bild på en hund, som ett barn beskriver som en häst. Bara genom att visa barnet vad som är typiskt (kritiska aspekter) för både hästar och hundar, kan barnet urskilja och bestämma vilket djur som är vilket (exempelvis hov och tass).Vad är de kritiska aspekterna för det din undervisning handlar om? Detta måste vi fokusera på, vad är det man kan när man kan och vad är det man inte kan när man inte kan?
Du kan höra Mona berätta detta och mycket annat som hon också tog upp i Helsingborg i detta klipp från en föreläsning om Learning study.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.